Calamiteitenplan

Vastgoedeigenaren kunnen door diverse oorzaken te maken krijgen met calamiteiten in hun bezit: blootstelling aan asbest door een explosie of brand, een liftstoring in een complex of een legionellauitbraak in een woon-zorggebouw. Daarnaast kunnen calamiteiten ontstaan door onzorgvuldig handelen van huurders met betrekking tot bijvoorbeeld open verbrandingstoestellen of asbesthoudend materiaal.

In calamiteitensituaties wordt meestal ad-hoc gehandeld. Juist omdat deze situaties, gelukkig, niet zo vaak voorkomen, ontbreken duidelijke procedures en verantwoordelijkheden. Daarentegen is het gevolg bij onjuist handelen in calamiteitensituaties wel groot: verlies aan mensenlevens, materiële schade en/of imagoschade. Om deze redenen is het raadzaam een calamiteitenplan op te stellen voor de meest voorkomende risico’s in uw vastgoedbezit.

Ons calamiteitenplan biedt u de praktische richtlijnen hoe te handelen in onverwachte situaties om ongewenste blootstelling aan risico’s te voorkomen voor uw medewerkers, cliënten en/of huurders. Een calamiteitenplan kan diverse veiligheids- en gezondheidsaspecten bevatten (bijvoorbeeld asbest, brandveiligheid, legionella, werken op hoogte, liftstoring, wateroverlast en/of een bommelding) en op een heldere en eenduidige wijze laten zien welke actie ondernomen moet worden en wie hiervoor binnen de organisatie verantwoordelijk is.

Tevens kan in overleg met de gemeente, brandweer en hulpdiensten de werkwijze afgestemd worden, zodat ook zij weten wie binnen uw organisatie benaderd moet worden als zich een onverwachte situatie voordoet. Door middel van presentaties, workshops of rampenoefeningen implementeren en borgen wij het calamiteitenplan binnen de organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht