Brandveiligheidsscan

Uw vastgoed moet te allen tijde voldoen aan de eisen voor bestaande gebouwen en aan de eisen voor brandveilig gebruik van bouwwerken uit het Bouwbesluit 2012. Naar aanleiding van recente incidenten is de vraag hoe het staat met de brandveiligheid van bestaande gebouwen in Nederland. Het blijkt dat heel veel gebouwen niet aan de regelgeving voldoen. Dit kunnen kleine afwijkingen zijn, zoals het ontbreken van een deurdranger of brandslanghaspel. Er zijn echter ook verscheidene waarbij er veel meer problemen zijn, bijvoorbeeld het ontbreken van brandcompartimenten of voldoende vluchtwegen. Het uitvoeren van een brandveiligheidsscan is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de brandveiligheid van uw bezit.

Waarom een brandveiligheidsscan?

De brandveiligheidsscan biedt u gereedschappen voor het oplossen van eventuele tekortkomingen. Voldoet uw gebouw na de scan aan alle eisen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Zijn er tekortkomingen, dan kan dit in geval van een incident ook gevolgen voor u als gebouweigenaar hebben. Zo kan u aansprakelijk worden gesteld voor de schade of zelfs voor het eventuele verlies van levens.

Een brandveiligheidsscan bij Nibag

Wij kunnen voor u een brandveiligheidsscan (conform de NEN 6059) uitvoeren. Hierbij bepaalt u of een ‘quickscan’ of een ‘volledige brandveiligheidsscan’ wenselijk. Wij starten met het vaststellen van de uitgangspunten van de opdrachtgever en het vaststellen van het toetsingskader. De brandveiligheidsscan omvat vervolgens een inspectie op locatie waarbij naast de bouwkundige en installatietechnische controle van de in het gebouw aanwezige brandscheidingen en brandinstallaties ook de organisatorische aspecten van de brandveiligheid worden gecontroleerd.

De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage met bijbehorende tekeningen waarin per onderdeel overzichtelijk aangegeven wordt welke gebreken zijn geconstateerd, hoe deze kunnen worden verholpen en wat de kosten zijn. In de rapportage wordt eveneens aangegeven hoe ernstig de gebreken zijn in de vorm van een prioritering.

Onze brandveiligheidsscan vormt een goede nulmeting van de brandveiligheid van uw bezit en biedt een solide basis om uw brandveiligheid kosteneffectief te beheren. Wij denken graag met u mee hoe u de tekortkomingen kunt oplossingen, tegen de laagste kosten en rekeninghoudend met het gebruik van het pand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht