Brandveiligheidsbeleid en -beheer

Het brandveiligheidsbeleid heeft als doel op strategisch niveau een brede ondersteuning te bieden aan bestuurders voor het bevorderen en verbeteren van de brandveiligheid in de
vastgoedvoorraad. Op tactisch niveau biedt het beleidsplan een aanpak voor maatwerk door managers en op operationeel niveau geeft het medewerkers een overzicht van processen, methoden en instrumenten die kunnen worden ingezet.

Hoe kan Nibag helpen bij uw brandveiligheidsbeleid?

Wij kunnen u ondersteunen om de verschillende beleidskeuzes te schetsen, af te wegen en vast te stellen. Hierin kunnen onderstaande onderwerpen een rol spelen:

  • Welke visie hebben wij op brandveiligheid?
  • Hoe bepalen we de prioritering van onze gebouwen?
  • Welk toetsingskader hanteren we?
  • Hoe richten we de dossiervorming in?
  • Wie is verantwoordelijk voor bouwkundige/installatietechnische/organisatorische voorzieningen?
  • Hoe vindt afstemming plaats met bevoegd gezag?

Ook voor brandveiligheidsbeheer

Aansluitend op het brandveiligheidsbeleid, kunnen wij u ondersteunen in het borgen van het beleid binnen de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn implementatie van het beleid binnen de organisatie middels presentaties of workshops, advies voor projectleiders wanneer een renovatie of functiewijziging plaatsvindt, het beantwoorden van vragen van huurders of gebruikers en afstemming met uitvoerende partijen of aan te brengen voorzieningen.

Meer weten over brandveiligheidsbeleid en – beheer?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht