Bouwprojectmanagement

Zowel een eenvoudig als gecompliceerd bouwproject verdient een professionele aanpak. Wij begeleiden uw project van initiatief tot realisatie en nazorg. Dit kunnen bouwprojecten zijn voortvloeiend uit onze diensten Energie, Geluid, Onderhoud, Transformatie, Veiligheid alsmede bouwprojecten voor opdrachtgevers die specifiek gebruik willen maken van onze kenmerkende manier van bouwprojectmanagement. Ons bouwprojectmanagement richt zich op nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten.

Kenmerkend voor onze benadering is het plan van aanpak dat wij opstellen in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever. Wij zijn in staat om de begeleiding aan te passen aan de omvang van het project waarbij een pragmatische aanpak en creativiteit centraal staan.

Voor elk bouwproject stellen wij een projectteam samen om binnen de kaders geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit het project tot een goed einde te brengen. Uiteraard is duurzaam (ver)bouwen en aandacht voor financiële haalbaarheid vanzelfsprekend voor ons.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolf Bos | r.bos@nibag.nl of 06 29 58 16 12

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht