Cultuur-/Bouwhistorisch onderzoek

Door sloop, renovatie en verbouwingen gaat jaarlijks een deel van de historisch waardevolle bebouwing in ons land verloren. Bouwhistorisch onderzoek kan dit voorkomen. Nibag voert bouwhistorische onderzoeken uit om de monumentenwaarden van bouwwerken vast te leggen. Dat doen we volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Opdrachtgevers variëren van gemeenten tot architecten en van eigenaren tot organisaties voor monumentenbehoud. Het onderzoek kan worden gebruikt als onderlegger bij een voorgenomen restauratie, renovatie of herbestemming. Ook kan het worden gebruikt voor het aanvragen van subsidies en vergunningen.

Met de modernisering van de monumentenzorg ligt de nadruk steeds meer op gebiedsgericht onderzoek. Om de voornaamste cultuurhistorische waarden van gebieden of zelfs een hele gemeente inzichtelijk te maken, doen wij onderzoek naar de geschiedenis van het gebied en alle zichtbare sporen van het cultuurhistorisch erfgoed. De uitkomsten dienen als onderlegger voor geplande ruimtelijke ontwikkelingen of voor het gemeentelijk erfgoedbeleid. Ook kan de cultuurhistorische inventarisatie van een gemeente leiden tot het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst.

Het cultuur- en bouwhistorisch onderzoek is tevens onderdeel van een Haalbaarheidsstudie en een Duurzaamheidadvies Monumenten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Gijs Verkuijlen | g.verkuijlen@nibag.nl – 06 29 58 16 50

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht