Beheer Energie-Indexen

Waarom beheer?
Nadat (wij) uw woningvoorraad is/hebben voorzien van Energie-Indexen, is het belangrijk de gegevens van de Energie-Indexen up-to-date te houden. Wij ondersteunen u hierin graag.
U kunt de Energie-index zien als een verzamelplek waar alle medewerkers binnen u bedrijf informatie uit kunnen halen, echter moeten de gegevens dan wel up-to-date zijn. En daar  kunnen wij u bij helpen.

Het resultaat is een actuele database met de energetische kwaliteit van uw woningen, die de basis vormt voor onder andere het WoningWaarderingsStelsel (WWS), strategisch voorraadbeheer en vertaling naar meerjaren onderhoudsplannen (MJOP).

Hoe u het beheer precies gaat inrichten overleggen we samen met u.

In het beheer kunt u o.a. opnemen:

Beheren EI

 • Onderhoud;
 • Renovatie;
 • Nieuwbouw;
 • Mutatie (verhuur, aankoop of verkoop);
 • Beleid & Scenario’s;
 • Subsidietrajecten.

Beheren WWS

 • Onderhoud;
 • Renovatie;
 • Nieuwbouw;
 • Mutatie (verhuur, aankoop of verkoop).

Beheren NEN2580

 • Renovatie;
 • Nieuwbouw;
 • Mutatie (verhuur, aankoop of verkoop).

U wilt uw huurders zo min mogelijk belasten met inspecties die achter de deur plaatsvinden. Ook is het maken van afspraken met huurders voor inspecties vaak tijdrovend. Wanneer het mogelijk is verschillende inspecties te  combineren ontstaat er een win-win situatie. Omdat Nibag dit voor u kan realiseren is Nibag de perfecte partner voor u. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Heijsterman | r.heijsterman@nibag.nl  – 06 29 58 16 59.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht