Asbestbeleid en -beheer

Asbestbeleidsplan
Een asbestbeleidsplan beschrijft hoe om te gaan met asbesthoudende materialen, gebaseerd op wet- en regelgeving en gekoppeld aan de uitgangspunten en doelstellingen van uw organisatie. Doel van het document is de omgang met asbest zo te borgen in de dagelijkse processen van de organisatie dat iedereen weet hoe te handelen mocht er sprake zijn van asbest met het doel de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Wij kunnen u ondersteunen in het opstellen van uw asbestbeleid voor alle situaties waarmee u te maken krijgt: sloop, renovatie, aan- en verkoop, dagelijks onderhoud en mutatie.

Asbestbeheer
Asbestbeheer is een aanvulling op het opgestelde asbestbeleid en omvat de borging van het beleid in de dagelijkse gang van zaken. Voorbeelden hiervan zijn implementatie van het beleid binnen de organisatie middels presentaties/foldermateriaal/workshops, advies voor projectleiders wanneer een renovatie plaats dient te vinden, het beantwoorden van vragen van huurders bij onduidelijkheid over asbest en andere vormen van ondersteunende werkzaamheden in de dagelijkse processen (advies en ondersteuning bij (het in de markt zetten van) inventarisatie- en saneringsopdrachten, gegevens archivering en monitoring of directievoering van saneringsprojecten).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht