Coronavirus: hoe gaat Nibag daarmee om?

23 maart 2020

Om te voorkomen dat het Coronavirus zich verder verspreidt, heeft het RIVM maatregelen opgesteld. Nibag volgt deze nauwgezet op en wij vertrouwen erop dat onze klanten dat ook doen.

Maatregelen tijdens inspecties:

 • Inspecties zullen alleen plaatsvinden in overleg met de klant en als de bewoners of de gebruikers van het vastgoed dit toestaan.
 • Onze inspecteurs zullen geen handen geven bij aankomst en vertrek. Ook houden zij gepaste afstand.
 • Bij voorkeur wassen onze collega’s even hun handen voor ze weggaan. We vragen u daaraan mee te werken.
 • Onze inspecteurs komen bij mensen thuis of op hun werk.
  Mochten u, uw medebewoners of uw collega’s ziekteverschijnselen hebben, of wanneer hier twijfels of zorgen over zijn, vragen wij u om de afspraak tijdig te verplaatsen naar een later tijdstip.
 • Het inplannen van nieuwe inspecties van woningen stellen wij zo veel mogelijk uit.
 • Omdat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, schrappen wij alle ingeplande bijeenkomsten tot die tijd uit onze agenda. Ook plannen wij geen nieuwe bijeenkomsten tot en met 1 juni.

Andere maatregelen

We brengen de hygiënemaatregelen bij onze medewerkers extra onder de aandacht. Ook zorgen wij dat zij op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.

En voor iedereen geldt:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren

We zullen de situatie nauwgezet blijven volgen en, indien noodzakelijk, verdere maatregelen treffen om het welzijn en de veiligheid van klanten en collega’s te waarborgen.

We vertrouwen op uw begrip en medewerking hiervoor.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht