CONGRES EPG 2.0: alles over de NTA8800 en de BENG

23 november 2018

Afgelopen dinsdag vond het door de NEN georganiseerde Congres EPG 2.0 plaats in Barneveld. Hier werden de nieuwste ontwikkelingen omtrent de NTA 8800 voor de energieprestatie van gebouwen besproken. Uiteraard was Nibag hierbij aanwezig om op de hoogte te zijn van deze nieuwe rekenmethode die er aan zit te komen. De NTA bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is een bepalingsmethode waarmee wordt vastgesteld of aan de BENG-eisen wordt voldaan die worden opgenomen in wet- en regelgeving.

Waarom wordt de NTA 8800 ingevoerd?

De NTA 8800 vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw (EPC) en bestaande bouw(Energie-index), namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift, ISSO 75.3 en ISSO 82.1. Met de invoering van de NTA 8800 komt er één bepalingsmethodiek die inzetbaar is voor alle gebouwtypen.

BENG-eisen

Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) volgt dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De NTA 8800 is onder andere nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen. Er zijn op diverse punten vereenvoudigingen doorgevoerd ten opzichte van de Europese normen om beter aan te sluiten op de Nederlandse situatie. De BENG-indicatoren toetsen de energieprestatie van een gebouw aan de hand van elk van de volgende drie criteria:

BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.

BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.

BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Veranderingen ten opzichte van eerdere berichten

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerder bekend gemaakte BENG-eisen zijn de eisen voor BENG-1. De maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar) was eerder vastgesteld op één vooraf bepaalde grenswaarde. Voor woningen en woongebouwen met verschillende afmetingen zou dan bijvoorbeeld een energiebehoefte ≤ 25 kWh/m2/jaar gelden. Nu is de eis ten aanzien van de energiebehoefte afhankelijk gemaakt van de verhouding tussen gebruiksoppervlak en verliesoppervlakte. De BENG-1 eis voor een vrijstaande woning kan daardoor bijvoorbeeld uitkomen op ≤ 100 kWh/m2/jaar, terwijl de eis voor een tussenwoning op ≤ 70 kWh/m2/jaar ligt.

Verder wordt elektriciteit in de BENG-eis 2 beter gewaardeerd, dan waar nu in de huidige systematiek mee gerekend wordt. In BENG-eis 2 wordt gerekend met de hoeveelheid ‘primaire energie’ die nodig is voor gebouwinstallaties. Dus niet voor de hoeveelheid stroom, maar voor de hoeveelheid kolen en gas (fossiel) die hiervoor in de centrales verbrand moet worden. Op dit moment wordt gerekend met een gemiddelde opwekkingsrendement van 39%. Door schonere centrales en de toevoeging van duurzame energiebronnen (o.a. windmolens, zonneparken) ligt dit percentage in werkelijkheid hoger. Om die reden is het rendement nu verhoogd naar 69%. Hierdoor blijken elektrische warmtepompen nog beter te scoren.

De verwachting is dat de BENG-eisen in de tweede helft van 2019 definitief vastgesteld zullen worden en in het staatsblad zullen worden gepubliceerd.

NTA 8800

De NTA 8800 heeft als doel een transparante en beleidsvrije bepalingsmethode te zijn voor de energieprestatie van gebouwen, gebaseerd op de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) van de EU. De uitkomst van de bepalingsmethode NTA is dat de uitkomst niet meer een abstract getal is zoals bij de EPC en Energie-index, maar een waarde in kWh per jaar, per vierkante meter. De richtlijn voor het vaststellen van de basisgegevens in de praktijk,de zogenoemde opnameprotocollen zijn nog niet duidelijk. Dat betekent dat het dus nog onduidelijk is of er aanvullende gegevens opgenomen moet worden tijdens de gebouwinspectie. Mocht hierover meer bekend worden, dan zullen wij u hierover informeren. Ook is nog niet bekend hoe deze nieuwe methode het opstellen van energielabels gaat beïnvloeden.

In 2019 zal de kwaliteitsborging afgestemd worden op de nieuwe NTA en zullen ook de opnameprotocollen worden aangepast.

Meer informatie? Neem dan contact op met Alexander Berk | a.berk@nibag.nl

Graag meer informatie?

Neem contact op

Verplicht label c? Hou rekening met de nieuwe regelgeving

De nieuwe bepalingsmethode zal invloed gaan hebben op de energieprestatie. Met de labelplicht voor kantoren in 2023 in het achterhoofd kan het daarom in veel gevallen slim zijn om gebouwen voor 2020 te voorzien van een nieuw energielabel dat 10 jaar geldig is. Graag denken wij met u hierin mee en houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Lees meer over hoe het zit met de labelplicht voor kantoren

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht