Bent u op de hoogte van de informatieplicht energiebesparing?

10 januari 2019

Valt uw organisatie onder het Activiteitenbesluit? Dan heeft u vanaf juli 2019 een meldplicht omtrent energiebesparende maatregelen. Voldoet u niet aan de informatieplicht energiebesparing, dan wordt er gehandhaafd en op termijn beboet. Wees er dus op tijd bij!

Hoe kan Nibag u helpen bij de informatieplicht energiebesparing?

Het kan zo zijn dat bepaalde maatregelen (Erkende Maatregelen) wel zijn voorgeschreven uw bedrijf, maar in de praktijk niet binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Andersom is het ook mogelijk dat maatregelen wel snel terug te verdienen zijn, maar dat deze niet terug te vinden zijn in de Erkende Maatregel Lijst. Nibag helpt u graag te onderzoeken welke maatregelen voor u interessant zijn en hoe u aan de informatieplicht energiebesparing kunt voldoen. Nibag ondersteunt u door dit voor u te berekenen, bijvoorbeeld middels een EPK.

Informatieplicht als onderdeel van de energie audit

Wanneer u auditplichtig bent (conform EED), kunt u de informatieplicht ook gebruiken als onderdeel van de energie audit. De energie audit bestaat uit een beschrijving van de energiehuishouding, en een opsomming van de mogelijke Erkende Maatregelen. Door op een slimme manier gebruik te maken van de infoplicht, heeft u hiermee de energie audit al voor de helft ingevuld.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u vragen over dit onderwerp? Zie hieronder de meest gestelde vragen. Of neem contact op met Marloes Bosman via 088 9600 900 of m.bosman@nibag.nl.


Veelgestelde Vragen Informatieplicht Energiebesparing

Wat levert de nieuwe informatieplicht mij energiebesparing op?
De informatieplicht energiebesparing is een stok achter de deur voor het besparen van energie binnen uw onderneming. Door het energieverbruik te verminderen dalen de energiekosten aanzienlijk. Hoeveel energie u werkelijk heeft bespaard na het nemen van de maatregelen is meetbaar. Met een geschikte Energiemonitor kunt u gemakkelijk uw verbruiken nagaan en zo inzicht houden in uw energiekosten.
Moet ik me houden aan de informatieplicht?
In principe vallen alle bedrijven in Nederland onder het Activiteitenbesluit. De midden- en grootverbruikers hebben een energiebesparingsplicht. U bent een midden- of grootverbruiker wanneer uw bedrijf jaarlijks minstens 50.000 kWh energie verbruikt of minstens 25.000 m3 gas verbruikt (of een equivalent).
Wat betekent de informatieplicht energiebesparing?
Het Activiteitenbesluit is niet nieuw. De wetgeving bestaat al sinds 2013. Alleen was het tot op heden moeilijk te controleren of organisaties zich hielden aan deze wetgeving. Daarom is er nu een infoplicht bijgekomen. Dat betekent dat u zelf moet melden welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Let op! U moet voor 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren. Dit zal gebeuren via een online portal. Dat portal is nu in de maak, en na verwachting in de loop van 2019 klaar.
Welke maatregelen moeten genomen worden?
De maatregelen die u binnen vijf jaar terugverdient, bent u verplicht te nemen. Om het u wat makkelijker te maken zijn er per sector maatregellijsten opgesteld: deze zogenaamde Erkende Maatregellijsten (EML). Wilt u weten welke maatregelen voor u van toepassing zijn? Gebruik dan de online Filter Erkende Maatregelen. Begin volgens jaar zullen hieraan nieuwe lijsten toegevoegd worden en zullen bestaande lijsten worden aangevuld. Nibag houdt u met nieuwsberichten op de hoogte hiervan.

Vragen over de informatieplicht energiebesparing?

NEEM CONTACT OP

Lees meer over de Veelgestelde Vragen Informatieplicht

Lees meer over het e-loket Informatieplicht

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht