GEMEENTEN

Gemeenten zijn er voor hun inwoners en de in hun gemeente gesitueerde bedrijven en instellingen. Op de agenda staan daarom een breed scala van onderwerpen, waarvan er veel direct de werk-, woon- en leefomgeving raken. Denk aan energie en klimaat, duurzaamheid, milieu en mobiliteit, onderwijs, zorg en veiligheid, ruimte en wonen. Naast particulieren als woningbezitters huren veel bewoners bij woningcorporaties of beleggers.

VAN VELE MARKTEN THUIS

Gezien Nibag veelzijdig is, doen wij ook actief mee aan programma's zoals buurkracht en aardgasvrije wijken. Wij treden vaak op als deskundige in het speelveld tussen de overheid en de burger. Nibag is daarnaast ook bekend met de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging (WKB). Daarbovenop beschikt elke gemeente over een eigen vastgoedportefeuille, waarmee het goede voorbeeld te geven is qua slim verduurzamen, centrale vastgoedsturing en onderhoud.

ENERGIEKOSTEN IN TOOM

Wij zien dat gemeenten vaak onnodig hoge energiekosten maken. Met een energiefactuurscan (EFS) kunnen wij dit laagdrempelig toetsen. In veel gevallen kan het namelijk goedkoper én duurzamer! Een transparante energiehuishouding maakt daarnaast inzichtelijk of het beleid van jouw gemeente op koers ligt. Denk aan de doelstelling om CO2 terug te dringen. Hoe meetbaar is dit ingericht in jouw gemeente? En welke projecten dragen bij aan het behalen van deze doelstelling? Is er een programma waarmee de beschikbare middelen in de tijd zijn georganiseerd? Is er beleid? Met de EFS krijg je op al deze vragen antwoord.

KLANTREFERENTIE

Wij zijn door de Gemeentelijk Vastgoed, de beheerder van het vastgoed van de gemeente Amsterdam, ingeschakeld voor NEN 2580 metingen. Voor een aantal schoolgebouwen hebben wij deze metingen mogen uitvoeren.

Wat wij precies hebben gedaan voor de gemeente Amsterdam? Dat lees je hier.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze procesmanager.

Robert Hogt
088 9 600 900
r.hogt@nibag.nl