DUURZAAMHEIDSPRESTATIES IJSBAAN TWENTE IN KAART GEBRACHT

28 mei 2024

Onlangs mochten we, in opdracht van de gemeente Enschede, de duurzaamheidsprestaties van IJsbaan Twente in kaart brengen. Dit hebben we gedaan met behulp van een GPR Gebouw berekening. Hierbij wordt er gekeken naar vijf thema's (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) om zo de duurzaamheid van de volledige levenscyclus van een gebouw in beeld te krijgen. Op die manier heeft de gemeente Enschede duidelijk inzichtelijk hoe duurzaam de IJsbaan Twente echt is. Aansluitend kunnen er op basis van de berekening verbeterscenario's bepaald worden om het gebouw verder te verduurzamen.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze manager duurzaamheid:

Sander Lenders
088 9 600 900
s.lenders@nibag.nl