ONDERHOUD

Onderhoud is van alle tijden! Onze werkwijze is heel klant specifiek en sterk afhankelijk waar jij in ontzorgd wil worden. Onze eerste stap is om te kijken of de basis van je vastgoed op orde is. Heb je bijvoorbeeld alle actuele sturingsinformatie van je vastgoed centraal beschikbaar? En is deze informatie direct inzichtelijk voor elke belanghebbende binnen je organisatie? Hierin denken wij graag mee op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

TOEKOMSTBESTENDIG VASTGOED

Is de basis op orde? Dan kunnen wij aan de hand van je wensen verbetermaatregelen voorstellen. Hierbij kijken wij, indien gewenst, integraal naar het vastgoed met betrekking tot onderhoud, duurzaamheid, energie, veiligheid en geluid. Per gebied kunnen we maatwerkadviezen opstellen en integreren in de Meerjaren Onderhoudsplanning (D)MJOP. Zo zorgen wij ervoor dat je vastgoedinformatie completer en beter meetbaar in beeld wordt gebracht om de kwaliteit van je panden te borgen. Dit noemen wij integraal beheren. Ook kunnen wij op basis van wensen en ambities kijken naar het slim verduurzamen van je vastgoed.

BEHEER IN DE PRAKTIJK

Wij verzorgen het beheer en onderhoud voor o.a. woningcorporaties, gemeenten, zorgpartijen, scholen en vastgoedeigenaren. Zo hebben wij voor de gemeente Berg en Dal een Strategisch Vastgoedadvies opgesteld, zodat zij grip op hun eigendom hebben met een helder overzicht per accommodatie. Daarnaast schakelde woningcorporatie SallandWonen ons in voor de begeleiding van een vijftal nieuwbouw- en transformatieprojecten. Ook helpen wij hen met energielabelling (EP) en het opstellen van de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP`s). Een diversiteit aan werkzaamheden waarbij onze expertise en regisserende rol prima tot uiting komt!

ONZE PROJECTEN

Bekijk al onze onderhoudsprojecten >

KLANTREFERENTIE

Wij werken al enige tijd samen met SallandWonen. Zo hebben wij MJOP's en energielabels voor de woningcorporatie uit Raalte mogen opstellen. Ook hebben wij mooie nieuwbouw- en renovatieprojecten mogen begeleiden.

Benieuwd wat wij voor SallandWonen hebben gedaan? Dat lees je hier.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze projectmanager:

Gijs van de Kolk
088 9 600 900
g.vd.kolk@nibag.nl