EEN MOOIE SAMENWERKING MET BOT BOUW

14 november 2023

In 2022 werd collega's de mogelijkheid geboden om projecten te nomineren voor 'het Project van het Jaar 2022'. Eén van de genomineerden was een project van Bot Bouw, een mooi project waarbij we het volledige proces van de bouw – vanaf de start van de bouw tot aan de oplevering – hebben mogen volgen. Voor dit nieuwbouwproject in Purmerend hebben we de energieprestatieberekening voor een groot aantal appartementen verzorgd, inclusief het verzamelen van de bewijslasten in de vorm van foto's. Vanuit de energieprestatieberekening volgt vervolgens ook het energielabel.

FOTODOSSIER ENERGIEPRESTATIEBEREKENING

In veel gevallen zorgt de aannemer voor het fotodossier dat benodigd is voor het opstellen van de energieprestatieberekening, maar in dit geval heeft Nibag hierin ondersteund. Gedurende de bouw hebben wij daarom meerdere malen de bouwlocatie bezocht om een fotodossier samen te stellen. Dit heeft de aannemer ontlast, omdat wij hem de werkzaamheden uit handen hebben genomen. Ook leuk voor onze adviseur, omdat we het project van begin tot aan de opleving hebben kunnen volgen.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze adviseur Wouter Valk:
088 9 600 900
info@nibag.nl