WONINGCORPORATIES

Van oorsprong dragen wij woningcorporaties een warm hart toe. Nibag zelf is namelijk opgericht door een woningcorporatie in 1984. Je zou zelfs kunnen stellen dat de corporatiewereld in ons bloed zit en in ons DNA ligt opgesloten. En net als corporaties dragen wij graag ons steentje bij aan aangenaam en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben.

AANGENAAM WONEN

Met 2,4 miljoen woningen in beheer (inclusief niet-DAEB en zorgvastgoed) beslaat de corporatiebranche een substantieel onderdeel van de woningmarkt. In directe zin gaat dit om 4.000.000 landgenoten. Indirect raakt dit uiteraard nog veel meer mensen. Woningcorporaties dragen doorlopend bij aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving van deze mensen. Dit sluit uitstekend aan bij waarom (WHW) wij elke dag gemotiveerd opstaan om met en voor elkaar aan de slag te gaan!

HOE KAN NIBAG WONINGCORPORATIES HELPEN?

Ons dienstenportfolio sluit naadloos aan op de behoeften van woningcorporaties: klein, middel of groot. In bijvoorbeeld onze concepten (slim verduurzamen, centrale Vastgoedsturing en integraal beheer) komen zelfwerkzaamheid, ruimte voor concullega's en Nibag op een gestructureerde wijze aan bod. Denk aan dienstlijnen met specifieke kennis en kunde, zoals veiligheid, energie, duurzaamheid en onderhoud. En neem ook eens een kijkje bij professionals mocht je (tijdelijk) je je eigen organisatie willen versterken.

KLANTREFERENTIE

Samen met de woningcorporatie de Woonplaats hebben wij een calamiteitenplan opgesteld, zodat medewerkers in calamiteitensituaties weten wat zij moeten doen. Samen met de woningcorporatie hebben wij de belangrijkste risico's in kaart gebracht.

Lees hier meer.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze procesmanager!

Robert Hogt
088 9 600 900
r.hogt@nibag.nl