NIEUWE MOGELIJKHEID SUBSIDIEAANVRAAG GELUIDSANERING

24 januari 2023

Bijna twee jaar na het sluiten van de laatste subsidieaanvraag komt er alsnog een nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de voorbereiding van een saneringsproject. Dat kondigde het Bureau Sanering Verkeerslawaai onlangs aan. Je hebt tot 1 april 2023 de tijd om een deze subsidieaanvraag in te dienen. Daarna sluit deze mogelijkheid definitief. Wees er op tijd bij! Projecten die na 1 april worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

WAAROM KOMT ER ALSNOG NIEUWE MOGELIJKHEID VOOR SUBSIDIEAANVRAAG?

Eigenlijk was de laatste datum voor een nieuwe voorbereidingssubsidie-aanvraag 1 februari 2020. Dit met oog op het van start gaan van de Omgevingswet, waar geluidsanering onder komt te vallen. De inwerkingtreding van deze wet is echter uitgesteld naar juli dit jaar. Hierdoor is het ruimte ontstaan om sanering op basis van de Wet Geluidshinder langer te laten plaatsvinden. Daarom is er alsnog een extra mogelijkheid gecreƫerd om dit jaar nog nieuwe voorbereidingssubsidies aan te vragen.

SUBSIDIE AANGEVRAAGD? EN DAN?

Nibag is ooit opgericht als Nationaal Instituut Begeleiding en Advisering Geluidsisolatie. Geluidsanering zit dus letterlijk in ons DNA. Vandaag de dag zijn wij marktleider op het gebied van Geluidsanering in Nederland. Wij zorgen ervoor dat geluidsbelasting binnen de wettelijk kaders wordt gesaneerd. Hierbij begeleiden wij het hele project: van akoestisch onderzoek tot aan de realisatie van de maatregelen.

Bron

MEER WETEN?

Neem dan contact met ons op:

Mark Schipperen
m.schipperen@nibag.nl

Vincent van Summeren
v.v.summeren@nibag.nl

088 9 600 900