ENERGIEBELASTING 2023: WAT GAAT ER VERANDEREN?

12 januari 2023

Met de presentatie van het Belastingplan 2023 op Prinsjesdag waren er een tweetal maatregelen opgenomen om de stijging van de prijzen te beperken. Deze maatregelen betroffen een daling van de tarieven in de 1e verbruiksschijf en een verhoging van de teruggave. Door het invoeren van het prijsplafond per 2023 zijn deze maatregelen komen te vervallen. Om duurzaam energieverbruik verder te stimuleren worden de energiebelastingen verhoogd. Wat is er nog meer gewijzigd?

VOORUITZICHT

Het Kabinet heeft een vereenvoudiging van de Energiebelasting voorgesteld. Daarbij is de extra heffing ODE per 1-1-2023 op € 0,00 gesteld en zijn deze tarieven geïntegreerd met die van de Energiebelasting. Per 1-1-2024 is het daarmee mogelijk om de Wet ODE in te trekken. Tevens heeft het Kabinet afspraken gemaakt om het aardgasverbruik te verminderen. Daarvoor zet het Kabinet de Energiebelasting in. Vanaf 2024 wil ze de energiebelasting in de 1e verbruiksschijven op elektriciteit verlagen en op gas verhogen. Dit moet het gebruik van gas ontmoedigen en het verduurzamen aantrekkelijker maken.

WAT GAAT ER PRECIES VERANDEREN?

• De tarieven van de ODE zijn voor 2023 op € 0,00 gesteld.
• De tarieven van de ODE zijn opgevoerd bij de Energiebelasting.
• Het kabinet verhoogd voor 2023 de Energiebelasting.
• De teruggave van de energiebelasting 2023 is weer gedaald naar € 493,27 doordat de eenmalige verhoging van in 2022 niet meer van toepassing is.

Bron

NOG MEER BESPAREN OP JE ENERGIEKOSTEN MET NIBAG

Om de energiekosten voor je organisatie nog verder te beperken, kun je diverse energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan het plaatsen van goede isolatie of zonnepanelen. Daarnaast blijft het verstandig om je energiefacturen goed te (laten) controleren op toegepaste wet- en regelgevingen. Nibag kan jou hiermee helpen door een EnergieFactuurScan uit te voeren. Hiermee hebben diverse van onze klanten de afgelopen jaren van grote besparingen geprofiteerd. Ook kan jouw organisatie meedoen aan onze Energie Inkoop, waarmee wij een marktconform leveringstarief bewerkstelligen tegen voorwaarden die aansluiten op jouw wensen.

MEER WETEN?

Meer weten over de energiebelasting 2022 of benieuwd wat Nibag voor jou kan betekenen energiekostenbesparing? Neem dan contact op met onze adviseur.

Korsula van Beers
088 9 600 900
k.v.beers@nibag.nl