ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN: WAT GAAT DAT KOSTEN?

2 augustus 2022

Met de stijgende gas- en energieprijzen is het nemen van energiebesparende maatregelen actueler dan ooit. Maar welke maatregelen zijn er en welke kosten zijn hieraan verbonden? Als antwoord op die vragen publiceerde de RVO onlangs een platform waar gebruikers op een snelle en overzichtelijke manier een indicatie van de kosten van verschillende energiebesparende maatregelen kunnen opzoeken. Het platform is voor zowel (bestaande) particulier als bedrijfsmatig vastgoed te gebruiken.

EENVOUDIG INZICHT IN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

Met een filter kun je op het platform je type vastgoed aangeven. Vervolgens krijg je een lijst met energiemaatregelen en de bijbehorende kostenkengetallen. Deze getallen geven een indicatie van de investeringskosten van de maatregelen. Alle kostenkengetallen zijn opgebouwd uit vier kostenposten (materieel, materiaal, arbeid en opslag) die per kengetal één of meerdere keren voor kunnen komen. Per maatregel is te zien hoe deze is opgebouwd. Om de lijst aan energiebesparende maatregelen actueel te houden, wordt deze jaarlijks gespiegeld aan de actualiteit. Vervolgens wordt er bepaald welke maatregelen verwijderd of juist toegevoegd moeten worden.

HOE KAN NIBAG HIERBIJ HELPEN?

De portal van RVO geeft een indicatie wat de kosten van verduurzaming zijn. Dit is vooral handig als je al weet wat je wilt gaan uitvoeren. Mocht je dat nog niet weten, dan is het goed om te onderzoeken wat hierin de juiste stappen zijn en welke besparingen hieruit voorkomen. Nibag kan je daarmee helpen! Samen kijken we wat de beste stappen zijn en welke kosten daarbij horen.

Voor het opstellen van een maatwerkadvies moet wij eerst de huidige energieprestatie van het vastgoed in kaart brengen. Vervolgens gaan wij na welke bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen het best zijn om dit vastgoed energiezuiniger en duurzamer te maken. Per maatregel maken wij onder andere inzichtelijk wat het nieuwe energielabel, de warmtebehoefte (standaard), investeringskosten, energiebesparing en CO2-reductie zal zijn. Hiermee kan ook gestuurd worden op doelen richting 2030 en 2050. Tot slot adviseren wij welke maatregelen voor jou het meest interessant zijn.

Bron

MEER WETEN?

Wil je meer weten over verduurzamingsmaatregelen? Neem dan contact met onze adviseur.

Roy Heijsterman
06 29 58 16 59
r.heijsterman@nibag.nl