SLIM VERDUURZAMEN: VERPLICHTE WARMTEPOMP VERWERKEN IN MJOP

7 juni 2022

Onlangs kondigde het kabinet aan dat de (hybride) warmtepomp vanaf 2026 de standaard wordt bij de vervanging van een cv-ketel. Goed natuurlijk voor het omlaag brengen van ons gasverbruik en het behalen van de klimaatdoelen. Maar hoe pak je dit als vastgoedeigenaar slim aan? Wacht je tot de cv-ketel kapotgaat? Of vervang je deze eerder? Een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) biedt dan oplossing. Door duurzaamheidsmaatregelen te combineren met onderhoud kun je het meest ideale moment voor werkzaamheden bepalen.

VERDUURZAMEN COMBINEREN MET ONDERHOUD

Aan de hand van een (eerder opgestelde) MJOP kunnen we relatief laagdrempelig (en dus kostenefficiënter) in kaart brengen wat verdere verduurzaming van je vastgoed voor impact heeft op je onderhoudsplan. Verduurzamingsmaatregelen die volgen uit een energetisch maatwerkadvies, EED of uit andere duurzaamheidsrekenmethodes nemen we daarbij mee in het (bestaande) onderhoudsplan. Door tijdig te sturen op verduurzaming in de toekomst en dit te integreren in het bestaande onderhoudsbeleid kun je het meest ideale moment voor werkzaamheden vaststellen. Daarnaast voorkom je onnodige, inefficiënte en kostbare ingrepen op termijn door te kijken of werkzaamheden, die invloed op elkaar hebben, samengevoegd kunnen worden. Op deze manier bereid je je optimaal voor op de verduurzamingsopgave richting 2030 en 2050.

NOG GEEN MJOP? DMJOP: TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

Nog geen onderhoudsplan? Dan kunnen wij deze opstellen in combinatie met een maatwerkadvies, waarbij mogelijke verduurzamingsmaatregelen van je pand(en) met de daarbij behorende kosten worden bepaald. Onze inspecteurs zijn gekwalificeerd om beide uit te voeren. Daardoor hoeven zij maar één keer langs te komen voor een inspectie. Zo beperken we de overlast voor de gebruikers van je pand(en).

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze adviseur/inspecteur:

René Kokke
088 9 600 900
r.kokke@nibag.nl