ISO 14001

De ISO 14001 is een internationale norm voor milieu-managementsystemen en is gericht op het continu verbeteren van milieuprestaties en de bescherming van het milieu.

CO2-REDUCTIE

Samen bouwen wij aan de toekomst. Onze CO2 voetprint verkleinen, is daar onderdeel van. Ons doel: CO2 neutraal in 2030! Wij maken hierin al stappen. Dit doen we onder andere door afval te reduceren en onze mobiliteit zo duurzaam mogelijk in te richten.

Afval reduceren
Met de ISO 14001 laten wij als organisatie zien dat wij ons bewust zijn van de milieurisico's die onze bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen en dat wij deze risico's proberen te beperken. Door wegwerpartikelen zoals papieren bekertjes en plastic boterhamzakjes te vervangen door een Dopper en broodtrommel zorgen we bijvoorbeeld voor minder afval onderweg en op kantoor. Ook door zo veel mogelijk digitaal te werken en bewust te printen dragen we bij aan de afvalreductie.


Mobiliteit
Waar mogelijk kiezen wij voor elektrisch. Dat geldt niet alleen voor de auto's, maar ook voor de fietsen en zelfs de drone. Waar elektrisch rijden geen optie is, kijken wij naar alternatieven. Zo leasen wij ook auto's die op andere brandstoffen rijden of kijken we naar mogelijkheden met het openbaar vervoer. Op deze manier proberen wij onze CO2-uitstoot te verminderen, maar kunnen we toch de kilometers maken om onze klanten en panden te bezoeken.