BOUWPLANTOETSING

Met een bouwplantoetsing wordt aangetoond dat het bouwplan voldoet aan alle gestelde eisen en regels uit het Bouwbesluit 2012. Een verbouw of nieuwbouw kan namelijk pas doorgaan op het moment dat het gegarandeerd veilig en gezond is. Door tijdig het bouwplan te toetsen, krijg je in een vroeg stadium inzicht in de risico's. Dit is noodzakelijk, want alleen dan kan je doelgericht gaan werken en kan je op tijd onderzoek uitvoeren naar oplossingen. Voldoet een bouwplan niet, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot stagnatie van vergunningsprocessen of faalkosten. Het is dus belangrijk om je bouwplan van tevoren te testen om jezelf niet alleen een hoop kosten, maar ook zorgen te besparen. Nibag helpt je graag bij bouwplantoetsing.

BOUWPLANTOETSING VOOR IEDER PROJECT

Wij hebben ervaring bij het opstellen van bouwplantoetsing voor diverse opdrachtgevers en projecten. Zo kunnen wij aannemers, architecten, woningcorporaties en gemeenten hierbij ondersteunen en dit doen we voor zowel woningbouwprojecten als individuele woningen. Samen met de opdrachtgever stellen we de werkzaamheden op. Na opdracht gaan onze adviseurs en tekenaars de hoeveelheden van het bouwkundig plan bepalen en stellen hiervan een overzichtelijke rapportage op. Met deze rapportage kan aantoonbaar worden gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen van de bouwvergunning.

WAT KAN NIBAG VOOR JE DOEN?

Nibag kan ten behoeve van de omgevingsvergunning het volgende verzorgen:
1.2 Controle minimumaantal personen
3.11 Daglichttoetreding
3.6 Ventilatie (incl. stallingsruimte)
3.7 Spuivoorziening
4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimten (GBO, VG en 55% regel)
4.2 Toiletruimte
4.24 Aanwezigheid toegankelijkheidssector
4.5 Buitenberging voor woonfuncties
4.6 Buitenruimte voor woonfuncties
5.1 Energiezuinigheid (Opstellen energieprestatieberekening volgens de NTA8800)
5.2 Milieu (MPG). (MPG-berekening wordt gemaakt m.b.v. GPR-software)

Bouwplantoets Brandveiligheid op basis van Bouwbesluit 2012:
Dit is efficiƫnt om te controleren voor nieuwbouwprojecten of bij een functiewijziging van een gebouw. Hierbij kan worden onderzocht of het huidige ontwerpplan voldoet aan Bouwbesluit 2012, het plan kostenefficiƫnt is en waar nog eventuele besparingen behaald kunnen worden. Hiervan enkele voorbeelden:
  • Brandscheiding verleggen om bijvoorbeeld brandkleppen uit te sparen;
  • Beoordelen noodzaak van brandwerende scheidingen door kleine aanpassingen;
  • Dekking blusmiddelen optimaliseren;
  • Projectie vluchtrouteaanduiding/noodverlichting optimaliseren;
  • Type brandmeldinstallatie/ontruimingsalarminstallatie vaststellen;

WAAROM KIEZEN VOOR NIBAG ALS EXPERT VOOR BOUWPLANTOETSING

  • Je bespaart geld, tijd en gedoe door dit soort gedetailleerd werk uit te besteden;
  • Binnen Nibag hebben we brede bouwkundige kennis en expertise;
  • De garantie dat je een goedkeuring van de brandweer krijgt voor een brandveilig huis of kantoor. Daar wordt namelijk naar gekeken bij de bouwplantoetsing;
  • Laat je bouwplan in een vroeg stadium toetsen, dan weet je direct of er eventuele valkuilen in je plan zijn. Hierdoor kan een ontwerp nog aangepast worden wat je uiteindelijk veel tijd en geld scheelt;
  • Onze bouwplantoetsingen geven helder inzicht in de werkzaamheden en de kosten die daarbij komen kijken.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over de Wet Kwaliteitsborging en wat Nibag daarin voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze vastgoedmanager.

Michel Waanders
088 9 600 900
m.waanders@nibag.nl

AANBEVOLEN

Combineer Bouwplantoetsing met:
+ Bouwprojectmanagement
+ MJOP
+ Integraal beheer
+ Slim verduurzamen
+ WKO-beheer