DRONES

Drones zijn inmiddels niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Maar wist je ook dat je een drone ook prima bedrijfsmatig in kunt zetten? Zo gebruiken wij onze drone bij inspecties op hoogte of in risicovolle situaties, maar kunnen wij hiermee ook warmtebeelden maken om bijvoorbeeld de werking van zonnepanelen te controleren. Nibag heeft niet alleen ervaren piloten in dienst die de vereiste brevetten beschikken. Ook hebben wij de benodigde certificaten om onder ontheffing van het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) te mogen vliegen.

GECERTIFICEERD DRONEPILOOT

Om beroepsmatig met drones te mogen vliegen, moeten er aan strenge eisen voldaan worden. Nibag is ROC gecertificeerd – de hoogste certificering om met drones te mogen vliegen. Dit wil zeggen zat Nibag vluchten mag uitvoeren die voor andere instanties zonder dit certificaat strikt verboden zijn. Zo mogen wij zwaardere drones inzetten, is onze maximale vlieghoogte hoger en mogen wij vliegen in (delen van) gecontroleerd luchtruim. Om het ROC certificaat te halen, heeft onze piloot onder andere een erkende opleiding afgerond en is onze drone door een erkende instantie technische gekeurd.

VAN STANDAARD- TOT MAATWERK

Onze drone kan voor tal van diensten worden ingezet. Onderstaand vind je enkele voorbeelden van zulke werkzaamheden. Uiteraard kun je bij ons ook terecht met een specifiek vraagstuk. Wij denken graag met je mee binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving:

  • Dronebeelden voor marketingdoeleinden: Drones worden vaak gebruikt voor het maken van mooie beelden, die weer ingezet kunnen worden voor marketingdoeleinden. Met name voor makelaars kan het maken van opnamen van bovenaf een uitkomst bieden om de omvang van een object in kaart te brengen.

  • Inspecties op grote hoogte en in risicosituaties: Vooral bij inspecties waarbij iets op hoogte beoordeeld moet worden, biedt onze drone uitkomst. Niet langer hoef je hiervoor een (dure) hoogwerker inhuren. Dankzij onze kennis en ervaring zijn wij ook in staat om de beelden inhoudelijk te beoordelen en op basis daarvan kunnen wij je adviseren over bijvoorbeeld planmatig onderhoud. De drone is ook in te zetten bij situaties die voor mensen te gevaarlijk zijn, zoals bouwwerken die op instorten staan. Aan de hand van de gefilmde beelden kan vervolgens een risicoanalyse gemaakt worden.

  • Opbrengst zonnepanelen controleren: Nederland telt steeds meer zonnepanelen. Wat veel mensen echter niet weten, is dat 15% van deze panelen niet optimaal werkt. Soms al niet vanaf de installatie. Vaak is dat niet met het blote oog of in de opbrengst te zien. Wij kunnen door middel van een drone met een thermische camera onderzoeken of je zonnepanelen goed functioneren. De normale beelden van de panelen worden in combinatie met de thermische beelden beoordeeld door speciale software. Vervolgens stellen wij een rapport op met de vastgestelde breken en de mogelijke oorzaken.

  • Metingen: Naast de marketing- en inspectiewerkzaamheden is het ook mogelijk om met de drone meetwerkzaamheden uit te voeren. Hiervoor gebruiken wij een drone met een RTK-systeem. Dit systeem is een speciale GPS-toepassing waardoor de drone nauwkeurige informatie over de positionering kan meegeven aan de gemaakte foto. Door een vooraf bepaalde overlap in de foto's is het mogelijk een model te maken met een nauwkeurigheid tussen de 0,3 en 1,5cm afhankelijk van de situatie.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze dronepiloot.

Thijs Grootte Bromhaar
088 9 600 900
t.g.bromhaar@nibag.nl

AANBEVOLEN

Combineer onze drone-inspectie met
+ Onderhoud
+ Zonnescan