SLIM VERDUURZAMEN

Ook in de toekomst wil je dat jouw vastgoed betaalbaar en aantrekkelijk blijft voor de gebruikers. Dat betekent niet alleen dat de lasten laag zijn. Ook het woon- of werkcomfort moet aangenaam zijn. Om toekomstbestendig te worden en te blijven, is verduurzamen enorm belangrijk. Om deze ambities te realiseren, zul je als gebouweigenaar de komende jaren moeten investeren. Nieuwe woningen bouwen, het bestaand vastgoed verbeteren en verouderde panden slopen, zodat je vastgoed voldoet aan de eisen en wensen van de toekomst. Hoe pak je dat nu aan? Nibag helpt je hier graag bij!

MAAK JE VASTGOED TOEKOMSTBESTENDIG MET NIBAG

Vastgoed verduurzamen kan niemand alleen! Samen met jou gaan we voor de bestaande voorraad deze uitdaging graag aan. Vanwege de grote opgave zijn wij de samenwerkingspartner die met je op zoek gaat naar innovatieve (duurzaamheids)oplossingen. Nibag heeft ruime kennis en ervaring met integrale vraagstukken en wij willen graag met jou samenwerken in een interactief proces. Wat ons betreft samen met gebruikers, makers en eigenaren!

SLIM VERDUURZAMEN: VERDER KIJKEN DAN DE SNELSTE OPLOSSING

Je wilt je vastgoed natuurlijk op een slimme manier verduurzamen. Naast dat er naar het duurzame rendement gekeken moet worden, dienen de middelen op een realistische manier naar (lopende) programma's te worden vertaald. Zo moet er rekening gehouden worden met investeringen, eisen, wensen, functioneel, vorm, onderhoud, energie, veiligheid en eventueel geluid. Het stellen van prioriteiten en het voorkomen van zogenaamde spijtmaatregelen maakt dat je vastgoed, indien benodigd stapsgewijs in de tijd, sprongen maakt qua verduurzaming. De beste oplossingen zijn dus niet altijd de oplossingen die met één investering te bewerkstelligen zijn. Wij bieden jou de zogenaamde 'no regret' maatregelen, die aansluiten op de transitievisie warmte en toekomstige woonomgeving, zodat het meest ambitieuze einddoel qua duurzaamheid overeind blijft!

KLANTREFERENTIE

Samen met de gemeente Uden gaan wij stap voor stap het vastgoed van de gemeente slim verduurzamen. Enkele jaren geleden hebben wij hier de basis voor gelegd. De volgende stap: het slim verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Lees hier meer over hoe wij de gemeente Uden geholpen hebben.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze manager Duurzaamheid:

Sander Lenders
088 9 600 900
s.lenders@nibag.nl