PRIVACY STATEMENT

Bij bezoek aan deze internetsite kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat je wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. We waarborgen en respecteren je privacy en zullen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit ‘Privacy Statement’. Dit Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze internetsite en hoe je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met onze bedrijfsvoering, om je te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die interessant voor je kunnen zijn en om statistieken van het website gebruik bij te houden. De gegevens die je ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met je te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om je te informeren over mogelijke veranderingen in het gebruik van de internetsite en om je diensten aan te bieden die je mogelijk nuttig vindt (tenzij je hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen). Op de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken via deze internetsite en anderszins is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.