VEEL KANTOREN VOLDOEN NIET AAN LABELPLICHT

11 februari 2021

Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal een energielabel C. Eerder onderzoek toonde al aan dat een groot gedeelte van de kantoorpanden vorig jaar nog niet voldeed aan de labelplicht. 54% had toen zelfs nog helemaal geen label. Hoe is het nu, met nog krap twee jaar te gaan, hiermee gesteld?

NOG STEEDS GROOT GEDEELTE GEEN LABEL C

Volgens de laatste schatting van de RVO moeten nog ongeveer 65.000 kantoren voldoen aan de labelplicht. Nederland telt zo'n 100.000 kantoorpanden. Wat dus betekent dat ruim 60% nog niet voldoet aan de gestelde eisen. Het grootste gedeelte hiervan heeft nog geen geregistreerd energielabel. Het gaat dan om zo'n 50% van de hele kantoorvoorraad! 12% heeft wel een label, maar dat is dan een D-label of lager. De helft van de hele kantoorvoorraad in Nederland heeft dus nog geen energielabel. Vermoedelijk zal een gedeelte hiervan na registratie van het label wel aan de wettelijke verplichting doen. Hoe groot dat aandeel precies gaat zijn, is nog onbekend.

VERDUURZAMING NIET SNEL GENOEG

Sinds 2017 zou het aantal kantoren met minimaal een label C met 8% gestegen zijn. Het aantal kantoorpanden dat voldoet aan de eisen stijgt dus, maar wel te langzaam. Wanneer dit tempo aangehouden wordt, dan voldoen nog veel kantoren niet aan de labelplicht voor 2023.

HANDHAVING?

Wanneer een kantoorpand in 2023 geen label C of hoger heeft, dan mag het pand niet meer gebruikt worden. Onlangs stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) extra financiƫle middelen beschikbaar voor de handhaving van deze verplichting. Ook zal BZK binnenkort een reclamecampagne uitrollen om kantooreigenaren en -gebruikers te attenderen op de Label C-plicht.

GEEN LABEL (C)?

Heeft je kantoorpand geen label (c)? Dan staan wij graag voor je klaar. We kunnen een energielabel opstellen, maar je ook eventueel voorzien van maatwerkadvies wanneer het energielabel een D of lager is. Wij denken graag met je mee hoe je aan de labelplicht kunt voldoen. Vul hiervoor geheel vrijblijvend het offerteformulier in of neem contact met ons op.

Bron: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aantal-kantoren-met-verplicht-energielabel-c-moet-sneller-stijgen

MEER WETEN?

Heb jij vragen over de labelplicht of wil je meer weten over hoe Nibag iets voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

088 9 600 900
info@nibag.nl