BEHEER ONDERHOUD (LANGDURIGE CONTRACTEN)

Het beheer onderhoud vraagt steeds meer van gebouweigenaren en -beheerders. Eisen (op bijvoorbeeld het gebied van Duurzaamheid en Veiligheid) die steeds strenger worden en regelgeving die continu verandert. Allemaal zaken waar je je als gebouweigenaar of -beheerder mee bezig moet houden. In de praktijk zien wij dat dit vaak lastig te combineren is met andere (standaard)werkzaamheden. Desalniettemin zijn dit onmisbare aspecten van beheer onderhoud, die ook nog eens tijdrovend en kostbaar kunnen uitpakken wanneer ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Adequaat toezicht op en het beheer onderhoud van gebouwen en installaties is daarom cruciaal om de kwaliteit van je vastgoed te borgen en risico's te vermijden. Nibag helpt je daar graag bij.

BEHEER ONDERHOUD DOOR NIBAG

Bij beheeronderhoud richten wij ons op het complete management van onderhoudswerkzaamheden in combinatie met veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheidseisen. Uiteraard verliezen wij hierbij de kwaliteit, de uit te voeren werkzaamheden en de kosten niet uit het oog. Potentiële knelpunten sporen wij tijdig op, zodat je achter af niet tegen extra kosten aanloopt of hinderlijke storingen bij het gebruik. Onze nulmeting (NEN 2767 conditiemeting) brengt de bouwkundige en installatietechnische staat van het vastgoed in kaart en kan dienen als basis voor een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Op basis hiervan en het daaruit voortvloeiend jaarplan krijg je inzicht in welke planmatige onderhoudsactiviteiten met bijbehorende kosten op welke termijn te verwachten zijn. Hierdoor blijf je het geheel overzien. Dit vormt de perfecte basis voor Integraal Beheer, waarbij wij continu kijken waar verbetermogelijkheden zijn binnen het algehele vastgoedmanagement.

DIENSTEN ONDER BEHEER ONDERHOUD

Naast dat wij kunnen helpen bij het maken van keuzes op het gebied van onderhoud en renovatie, ondersteunen wij je ook graag bij het managen van planmatige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Uiteraard verliezen wij hierbij de kwaliteit niet uit het oog. Daarnaast zijn wij op het vlak van beheer onderhoud ook inzetbaar voor de volgende werkzaamheden:
• Inrichten digitaal panddossier en opstellen cartotheek
• Technisch beheer
• Contractenbeheer
• Veiligheidsbeheer
Energiebeheer
• Gebouwbeheer
Bouwprojectmanagement
WKO Beheer Collectieve Installaties

Wij zijn de ideale partner voor het regelen van technische en facilitaire zaken voor alle facetten van je vastgoed. Jij kunt je hierdoor op jouw kernactiviteiten richten én jij bent ervan verzekerd van een verhoging van de duurzaamheid en kwaliteit van je vastgoed.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over Beheer Onderhoud en wat Nibag daarin voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze manager Beheer en Onderhoud.

Michel Waanders
088 9 600 900
m.waanders@nibag.nl