DUURZAAMHEIDSROUTE

Om vastgoed toekomstbestendig te krijgen en te houden, is verduurzamen enorm belangrijk. Maar hoe ga je daar nu mee aan de slag? Of het nu gaat om energiebesparing, CO2-reductie, circulair materiaalgebruik of andere duurzaamheidsdoelstellingen, wij helpen je graag om je visie en beleid op het gebied van duurzaamheid om te zetten in realistische en meetbare doelen. We maken een 0-situatie en bepalen wat nodig is in de tijd om de gestelde doelen te bereiken. We geven benodigde acties weer in een routekaart, zodat visie en beleid geborgd zijn in een concreet en realistisch plan. We kunnen hierbij ook je bestaande plannen meenemen, zoals MJOP of energieprojecten. Daarna is het alleen nog zaak om de opgestelde routekaart te monitoren en eventueel bij te sturen waar nodig.

DUURZAAMHEIDSROUTE OP MAAT

Omdat niet elke organisatie op dezelfde manier bezig is met duurzaamheid, zijn wij flexibel in waar we precies aansluiten in je verduurzamingstraject. Soms werken we met klanten die nog niet weten wat hun duurzaamheidsambities eigenlijk zijn en starten wij daarom met een brainstormsessie waar alle trends en ontwikkelingen de revue passeren. Soms schuiven we aan bij een klant die al heel goed weet welke doelen er liggen, maar nog zoekende is naar de beste toekomstbestendige meetinstrumenten. In alle gevallen kunnen we maatwerk bieden en spelen we graag de rol van kartrekker, objectief sparringpartner en adviseur. Ook behoefte aan meer houvast en concrete doelen op gebied van verduurzaming van vastgoed? Laat het ons weten!

WELKE DOELSTELLINGEN HEEFT DE DUURZAAMHEIDSROUTE?

De doelstellingen van de duurzaamheidsroute kunnen wij samen met jou bepalen. Zo kunnen wij de C02 presentatie van je organisatie of je vastgoed inzichtelijk maken en kunnen wij adviseren hoe deze te neutraliseren. Ook kunnen wij de duurzaamheidscore van je vastgoed in kaart brengen met BREEAM-NL. Wil je liever klein beginnen? Dan is wellicht een Verlichtingscan een optie. Hiermee maken wij inzichtelijk om te kijken of het loont om je verlichting te vervangen voor een duurzame optie. Niet alleen op het gebied van Duurzaamheid kunnen wij je organisatie helpen. Ook op het vlak van Energie, Veiligheid, Onderhoud en Geluid bieden wij verschillende diensten aan.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze manager duurzaamheid:

Sander Lenders
088 9 600 900
s.lenders@nibag.nl

AANBEVOLEN

Combineer de duurzaamheidsroute met:
+ Slim verduurzamen
+ Duurzaamheidsadvies
+ GPR
+ BREEAM-NL