DUMO

Verduurzaming van monumenten is vaak een lastige opgave. De wens om een monument energiezuinig te maken kan tenslotte wringen met de (beschermde) cultuurhistorische waarde van het pand. Wat is technisch mogelijk? Waar trekt de overheid een grens? Wat zijn je wensen? En, niet geheel onbelangrijk, wat is je budget? Dat is waar onze erfgoedspecialist om de hoek komt kijken voor Duurzaamheidsadvies Monumenten (DuMo). Het voorgestelde advies en het realiseren van de oplossing omtrent jouw energievraagstuk zijn maatwerk. Ieder monument is tenslotte uniek.

DUMO MET OOG VOOR DE MONUMENTALE WAARDE

Onze kennis van het monument vormt de basis voor DuMo. Bij het zoeken naar energiezuinige oplossingen vinden wij het belangrijk om de monumentale waarde niet uit het oog te verliezen. In veel monumenten en historische gebouwen zijn daardoor niet alle huidige technieken toepasbaar. Dit betekent soms dat creatieve oplossingen nodig zijn om een monument energiezuinig te maken. In veel gevallen zijn duurzame maatregelen, echter, goed in te passen binnen de uitgangspunten voor de omgang met monumenten: minimaal ingrijpen, hergebruik en reversibiliteit (omkeerbare aanpassingen).

DUMO OP MAAT

Onze inspecteur komt bij je langs om de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt een DuMo opgesteld. Hierin zetten wij de verbeteringen die het beste bij je wensen, budget en pand passen zetten op een rij. We kijken hierbij niet alleen naar de voordelen, nadelen, investeringen, terugverdientijd, maar ook naar de financieringsmogelijkheden en belangrijke juridische aspecten. Naast het treffen van bouwkundige en installatietechnische maatregelen, kunnen wij bij een DuMo ook kijken of het mogelijk is om zonder fysieke ingrepen kosten te besparen. Bijvoorbeeld door na te gaan of energiefacturen kloppen of door mee te denken over de voordelen van Energie Inkoop.

KEUKENTAFELGESPREK DUMO VOOR WONINGEN

Het 'keukentafelgesprek' is een richtinggevend en vrijblijvend duurzaamheidsadvies dat wij ter plaatste geven. In het gesprek kun je al je vragen stellen, je gedachtegangen bespreken en plannen voorleggen. Het gesprek hoeft uiteraard niet per se statisch aan de keukentafel plaats te vinden. Liever krijgen wij een algehele indruk van je woning door samen met je rond te lopen. Zo wordt de DuMo direct afgestemd op de praktische uitvoerbaarheid. Het gesprek is richtinggevend, zodat je zelf verder kunt met de verduurzaming van uw monument. Of we gaan samen aan de slag!

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze manager Duurzaamheid:

Sander Lenders
088 9 600 900
s.lenders@nibag.nl

AANBEVOLEN

Combineer de DuMo met:
+ Slim verduurzamen