BREAAM-NL

BREEAM is een internationale hulpmiddel om de duurzaamheidscore van je vastgoed in kaart te brengen. Speciaal voor de gebouwde omgeving in Nederland is BREEAM-NL ontwikkeld. Dit hulpmiddel kan worden toegepast op nieuwbouw, maar ook gebruikt worden voor bestaande bouw en sloop of demontage. Afhankelijk van de situatie kan er dus een duurzaamheidsscore worden bepaald. Hoewel BREEAM niet de meest laagdrempelige tool is om de duurzaamheidsscore van vastgoed te bepalen, is het wel een hele complete manier met een brede scope. Er wordt gekeken naar thema's als Management, Gezondheid, Energie, Water, Transport, Materiaalstromen, Afval, Landgebruik, Ecologie en Vervuiling. De duurzaamheidsscore van je vastgoed vaststellen met BREAAM? Dan helpt Nibag je graag.

BREEAM-NL IN-USE

Speciaal voor de bestaande bouw is er sinds begin 2021 BREEAM-NL In-Use. Hiermee kunnen zowel utiliteitsgebouwen als grondgebonden of niet-grondgebonden woningen worden beoordeeld. Ook bestaat er de mogelijkheid om, onder voorwaarden, meerdere gebouwen in één assessment op te nemen. We begeleiden klanten bij het verzamelen en invoeren van gegevens en eventuele certificering als dat gewenst is.

BREAAM-NL DE JUISTE OPTIE VOOR JOUW ORGANISATIE?

Of BREEAM-NL voor jouw organisatie de juiste methode is om je gestelde duurzaamheidsambities naar de meetbare praktijk te vertalen, kan in een adviesgesprek worden bepaald. Andere opties, zoals GPR gebouw, kunnen daarbij ook worden besproken. Nibag is in dit proces als onafhankelijke en objectieve sparringpartner. We assisteren en adviseren klanten bij het in kaart brengen en verzamelen van benodigde data, ongeacht de methodiek die gekozen wordt. Indien gewenst, kan een gebouw door een externe partij worden gecertificeerd en wordt het opgenomen in de landelijke database. Kijk voor meer informatie hierover bij onze dienst Duurzaamheidsroute.

MEER OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

Ook op andere vlakken op het gebied van duurzaamheid kunnen we jou en je organisatie helpen. Denk aan in kaart brengen van de CO2 prestatie van je organisatie of je vastgoed of door middel van de Energieroute je verduurzamingsdoelstelling en de route er naartoe inzichtelijk maken. Kleiner beginnen met de verduurzaming van je vastgoed? Denk dan aan een Verlichtingsscan of bespaar op de Energie Inkoop. Naast Duurzaamheid kunnen wij je ook op het vlak van Veiligheid, Geluid, Onderhoud en Energie helpen.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze manager duurzaamheid:

Sander Lenders
088 9 600 900
s.lenders@nibag.nl

AANBEVOLEN

Combineer de BREAAM-NL met:
+ Slim verduurzamen
+ Duurzaamheidsroute
+ Duurzaamheidsadvies