CO2 PRESTATIE

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen hebben de toekomst! Daar hoort ook het reduceren van CO2 bij. Het reduceren van CO2-uitstoot is, in het kader van de wereldwijde klimaatverandering, een belangrijke doelstelling voor de komende decennia. Om hiermee aan de slag te kunnen gaan, moet je natuurlijk eerst in kaart hebben wat je organisatie of je vastgoedportefeuille op dit moment uitstoot. Kortom: wat is je actuele CO2-uitstoot? En daaruit volgt: hoe zorg je ervoor dat je die uitstoot neutraliseert? Nibag helpt je graag bij het antwoord op deze vragen. Met als doel om jouw onderneming of vastgoedportefeuille toekomstbestendig en maatschappelijk verantwoord te maken.

OBJECTIEVE CO2-FOOTPRINT

Voor het in kaart brengen van je CO2-uitstoot kunnen we een CO2-Footprint maken. De CO2-footprint geeft inzicht in de directe en indirecte emissies, aangevuld met woon-werk verkeer, en geeft daarmee een compleet beeld van de CO2-uitstoot. Hieruit volgt een totaaluitstoot van de organisatie, inclusief de indicatieve kosten die nodig zouden zijn om deze CO²-uitstoot te compenseren. Bij de berekening werken wij als onafhankelijke en objectieve partij die ontzorgt bij het in beeld brengen en verzamelen van benodigde data. We zorgen daarmee voor een betrouwbare 0-situatie en een duidelijk uitgangspunt voor de toekomst dat gemonitord kan worden. De CO2-footprint is ook onderdeel van de CO2-prestatieladder en kan ook in die hoedanigheid gebruikt worden.

CO2-UITSTOOT EN VABI

Voor vastgoedbezitters met een woningportefeuille hebben we de mogelijkheid om te sturen op CO2 door middel van Vabi Assets. We voeren jaarlijks vele energieprojecten uit en hebben daardoor veel ervaring met dit softwarepakket. Aan de hand van betrouwbare invoer kunnen we daarmee sturen op portefeuilleniveau. De grootste meerwaarde hierin is het maatwerkadvies, dat nodig is om te bepalen of geplande renovaties het gewenste effect hebben, ook als het gaat om CO2-uitstoot.

JUISTE METHODE VOOR ELK DUURZAAMHEIDSPROBLEEM

Weet je niet zeker of het in kaart brengen van de CO2 prestatie de juiste methode is om te sturen op je duurzaamheidsadvies? Ga dan eerst eens met ons in gesprek over de alternatieven of maak gebruik van onze brainstormsessie! Kijk daarvoor bij onze dienst Duurzaamheidsroute. Je kunt ook een kijkje nemen bij de verschillende diensten die onder onze dienstlijn Duurzaamheid vallen om een completer beeld te krijgen van hoe wij je kunnen helpen. Zo kunnen wij de duurzaamheidscore van je vastgoed in kaart brengen met GPR Gebouw of inzicht geven de duurzaamheid van de gebruikte materialen van een pand met MilieuPrestatie Gebouwen. Niet alleen op het gebied van Duurzaamheid kunnen we je helpen. Ook op het vlak van Veiligheid, Geluid, Onderhoud en Energie leveren we diensten die bijdragen aan het zorgeloos, objectief en kwalitatief beheren van je vastgoed.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze manager duurzaamheid:

Sander Lenders
088 9 600 900
s.lenders@nibag.nl

AANBEVOLEN

Combineer de CO2 prestatie met:
+ Slim verduurzamen
+ Duurzaamheidsroute
+ Duurzaamheidsadvies