NIBAG STELT CALAMITEITENPLAN OP VOOR DE WOONPLAATS

Woningcorporaties krijgen regelmatig te maken met incidenten. Vaak blijft het beperkt tot een incident – soms escaleert de situatie – met grote gevolgen voor huurders, medewerkers en derden. Op het moment dat zich een calamiteit voordoet, moet de verantwoordelijke binnen de organisatie in staat zijn om snel te schakelen en de juiste stappen te nemen. Nibag heeft daarom in samenwerking met De Woonplaats een calamiteitenplan opgesteld. Met als doel om de medewerkers van de woningcorporatie in calamiteitensituaties eenduidigheid te bieden in de taken die zij moeten verrichten en de verantwoordelijkheden die zij daarbij hebben. Uiteraard speelt, naast afstemming met eventuele hulpdiensten, bewonerscommunicatie hierin een belangrijke rol.

CALAMITEITENPLAN OP MAAT

In verschillende stappen hebben we de risico's in het vastgoedbezit in kaart gebracht, heeft er een inventarisatie van bestaande beleidsstukken plaatsgevonden en zijn er overleggen gevoerd met verschillende medewerkers van de woningcorporatie. Met deze informatie hebben wij een werkprotocol en stroomschema's met taken en verantwoordelijkheden per situatie opgesteld. Dit resulteerde in een calamiteitenplan waarbij De Woonplaats kan anticiperen op de belangrijkste risico's binnen haar vastgoedvoorraad. Wij hebben dit in samenwerking met een medewerker rechtstreeks geïmplementeerd in hun procesmanagement applicatie Sensus.

NIET DE EERSTE SAMENWERKING

Dit is niet de eerste keer dat wij de Woonplaats ondersteund hebben. Zo hebben wij de woningcorporatie geholpen bij het aanvragen van de STEP-subsidie om hun vastgoed te verduurzamen. Hiervoor hebben wij 84 woningen in Dinxperlo voorzien van een nieuw energielabel. Het resultaat is dat 71 van de 84 huurders akkoord is gegaan met de verduurzaming van hun woning en dat tegen slechts een kleine huurverhoging per maand. Binnen zes dagen werden de woningen verduurzaamd. In navolging van deze 84 woningen, verzorgden wij aanvullend voor De Woonplaats nog eens de labeling van in totaal circa 1.100 woningen.

CALAMITEITENPLAN

Om risico's binnen je vastgoed te beheersen, is het belangrijk om hier grip op te hebben. Met ons calamiteitenplan krijg je beeld bij de meest voorkomende risico's en weet je hoe te handelen in een crisissituatie. Zo kunnen gevolgen tot een minimum worden beperkt of zelfs voorkomen.

Lees hier meer over een calamiteitenplan.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over hoe wij woningcorporaties kunnen helpen? Neem dan contact op met onze procesmanager.

Robert Hogt
088 9 600 900
r.hogt@nibag.nl