PROWONEN KRIJGT INZICHT IN VASTGOED

De behoefte aan actuele vastgoeddata neemt steeds meer toe. Dit als basis voor het assetmanagement ter bepaling van de complex strategieën en de daarbij behorende afwegingen in de verduurzamingsopgave. Zo heeft ProWonen, een woningcorporatie in de Achterhoek, ons ingeschakeld om inzicht te krijgen in de actualiteit van haar vastgoeddata. Wij hebben hiervoor verschillende aspecten in beeld gebracht. Als datapartner hebben wij aan de hand van onze integrale dienstverlening, op het gebied van onderhoud, veiligheid, energie en wet- en regelgeving afhankelijk van de gebruiksfunctie van het vastgoed, de vastgoeddata geactualiseerd en aangevuld daar waar gegevens ontbraken. Met de "basis op orde" kan Prowonen weloverwogen keuzes maken onder andere in de uitvoering van haar verduurzamingsopgave.

INTEGRAAL BEHEER

Door het ontbreken van inzicht in de actualiteit en volledigheid van de aanwezige vastgoeddata hebben wij in overleg met Prowonen gekozen voor een integrale aanpak. Maak optimaal gebruik van hetgeen er al is en vul op een efficiënte wijze aan hetgeen nog nodig is. Om de "basis op orde" te brengen is vastgoeddata geïnventariseerd op het gebied van Onderhoud, Veiligheid en Duurzaamheid. Door deze brede aanpak komt ProWonen niet voor verassingen te staan tijdens het beheren en verduurzamen van hun vastgoed. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden komen verschillende dienstlijnen aan bod. We hebben onder andere de volgende aspecten uitgevoerd:
Conditiemeting conform NEN 2767;
Oppervlaktemeting conform de NEN 2580;
Vaststellen veiligheid elektronische (laagspanning)installaties, conform NEN 3140;
NTA 8800;
Beoordeling brandveiligheid;
Asbestinventarisaties.

KEUZE AAN DE HAND VAN JUISTE INFORMATIE

Onze belangrijkste taak als onafhankelijke adviseur is om Prowonen te voorzien van actuele vastgoeddata, zodat bij de scenariobepaling weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt. Dit wil zeggen dat wij door een gecombineerde inzet van verschillende diensten de juiste vastgoeddata in kaart brengen om aansluitend verschillende verduurzamingscenario's uit te werken, afhankelijk van budget en verduurzamingsambitie. Het is aan ons de taak om Prowonen zo volledig mogelijk te informeren, zodat op basis van de juiste vastgoeddata weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt.

INTEGRAAL BEHEER

'Je moet strategisch weten wat de toekomst is van je vastgoed. Je data op orde hebben is daarvoor erg belangrijk'.

Lees hier meer over Integraal Beheer.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over hoe Nibag kan helpen bij integraal beheer? Neem dan contact op met onze procesmanager.

Robert Hogt
088 9 600 900
r.hogt@nibag.nl