PROWONEN KRIJGT INZICHT IN VASTGOED

ProWonen, een woningcorporatie uit de Achterhoek, heeft ons ingeschakeld om inzicht te verkrijgen in de staat van hun vastgoed. Wij hebben hiervoor verschillende aspecten in kaart gebracht. Door onze integrale aanpak heeft ProWonen de status van hun vastgoed volledig in beeld. Hierdoor kunnen ze, op basis van deze informatie, in toekomstige uitvoeringstrajecten een weloverwogen keuze maken bij verduurzamingsopgaven.

INTEGRAAL BEHEER

Wij hebben de werkzaamheden bij ProWonen op een zo integraal mogelijke wijze aangepakt om zo een volledig beeld te krijgen van de status van het vastgoed ofwel "de basis op orde". Zo is er informatie verzameld op het gebied van onze diensten Onderhoud, Veiligheid en Duurzaamheid. Door deze brede aanpak komt ProWonen niet voor verassingen te staan tijdens het beheren en verduurzamen van hun vastgoed. Onder de eerdergenoemde dienstlijnen kwamen verschillende werkzaamheden aan bod. We hebben onder andere de volgende aspecten uitgevoerd:
Conditiemeting conform NEN 2767;
Oppervlaktemeting conform de NEN 2580;
Vaststellen veiligheid elektronische (laagspanning)installaties, conform NEN 3140;
NTA 8800;
Beoordeling brandveiligheid;
Asbestinventarisaties.

KEUZE AAN DE HAND VAN JUISTE INFORMATIE

Onze belangrijkste taak als onafhankelijke adviseur is het bieden van een totaalpakket. Dit wil zeggen dat we door de gecombineerde inzet van de verschillende diensten de juiste informatie in kaart kunnen brengen. Wij hebben alle data geactualiseerd, aangevuld en in de systemen van ProWonen geïmplementeerd voor een integraal beeld van de vastgoedportefeuille. Op basis van deze informatie kunnen scenario's worden opgesteld met daarbij de voor- en nadelen. Het is aan ons de taak om ze zo volledig mogelijk te informeren, zodat ProWonen op basis van de juiste informatie weloverwogen keuzes kan maken.

INTEGRAAL BEHEER

'Je moet strategisch weten wat de toekomst is van je vastgoed. Je data op orde hebben is daarvoor erg belangrijk'.

Lees hier meer over Integraal Beheer.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over hoe Nibag kan helpen bij integraal beheer? Neem dan contact op met onze procesmanager.

Robert Hogt
088 9 600 900
r.hogt@nibag.nl