CENTRALE VASTGOEDSTURING ALS NUCHTER UITGANGSPUNT

PeelrandWonen en Nibag hebben de handen ineengeslagen om centrale vastgoedsturing toekomstbestendig neer te zetten. Met een bezit van circa 630 woningen te Boekel en Venhorst, vertoont PeelrandWonen als woningcorporatie overeenkomsten met 'een dorpje dat dapper weerstand biedt' en laat zien wat de kracht van klein is. De hoofdpersonen in dit verhaal zijn Martijn van Straaten (directeur-bestuurder) en Hennie van Alphen (beheerder vastgoed). Zij zagen in dat een samenwerking met Nibag als ketenpartner voor hun een goede regieorganisatie zou opleveren. Een regieorganisatie waarbij allerlei specialisten op de juiste momenten kunnen uitblinken!

VAN PROJECTMATIG NAAR TERUGKERENDE SAMENWERKING

De samenwerking tussen Nibag en Peelrandwonen begon met Energie (en dat is nog steeds zo)! Tot enkele jaren geleden werden er projectmatig Energielabels opgesteld. Met ingang van 2020 is Beheer Energielabels in gang gezet. Dit maakt dat alle processen, waaronder mutatie, Onderhoud, renovatie en nieuwbouw, doorlopend zijn voorzien. Dit betekent ook dat er scenario's kunnen worden gedraaid en subsidies (RVV) kunnen worden meegerekend. Waar te investeren in energiezuinigheid en hoe (door) te exploiteren is hiermee veel beter in beeld gebracht dan voorheen.

OOK ONDERHOUD OP ORDE

Parralel daaraan heeft Nibag de complexindeling bekeken. Op dat moment is vastgesteld dat deze niet gewijzigd hoefde te worden. Vervolgens hebben we compleet nieuwe Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. Op basis van de NEN 2767 voert Nibag de komende jaren nulmetingen, bureauactualisaties en (her)inspecties uit. Hierbij worden zaken meegenomen, zoals Badkamer, Keuken en Toilet (BKT), maar ook Veiligheid. Denk hierbij aan het in beeld brengen van asbestverdachte materialen middels een asbestinventarisatie. Een drone inspectie om de moeizaam te bereiken plekken in beeld te brengen staat nog op de rol.

ALLE INFORMATIE ACTUEEL

Met het opschudden van de administratie is tevens het aanwezige tekenwerk volledig gedigitaliseerd en gecompleteerd. De verplichte NEN2580 certificaten ontbreken hierbij uiteraard niet. Naast beheer onderhoud en beheer Energielabels (EI) bewaken we dus ook de cartotheek. Met Integraal Beheer van de vastgoedinformatie sluit alles beter aan op de actualiteit, het beleid en de verbeterprojecten kunnen concreter worden voorzien in het meerjarenprogramma. Ook de verantwoording, inclusief het voldoen aan wettelijke verplichtingen wordt eenvoudiger. Verder hebben wij ook de communicatie richting de huurders voor ze uit handen genomen. Op deze manier is PeelrandWonen hierin compleet ontzorgd en wisten de bewoners waar ze aan toe waren.

STAP VOOR STAP NAAR DUURZAAM WONEN

Duurzaamheid verdergaand concretiseren staat nog op de agenda. Mede omdat 'Duurzaam wonen' één van de doelen van PeelrandWonen is. Andere zijn: Een thuis voor iedereen, Betaalbare woonlasten, Gelukkig samen leven en Passende dienstverlening. Doelen die Nibag graag helpt te realiseren. Mede vanuit onze eigen overtuiging (WHW), onze zienswijze op MVO en onze kijk op Slim Verduurzamen.

CENTRALE VASTGOEDSTURING

Met centrale vastgoedsturing beheer je procesmatig en systematisch (digitaal) je vastgoedinformatie. Op deze manier is niet alleen de actuele sturingsinformatie van je vastgoed centraal beschikbaar, maar ook 24/7 inzichtelijk voor iedereen die dit nodig heeft.

Lees hier meer over Centrale Vastgoedsturing.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over Centrale Vastgoedsturing? Neem dan contact op met onze procesmanager.

Robert Hogt
088 9 600 900
r.hogt@nibag.nl