STAP VOOR STAP RICHTING SLIM VERDUURZAMEN

Uden en Nibag werken nauw samen om de vastgoedportefeuille van de gemeente in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Samen hebben invulling gegeven aan centrale vastgoedsturing om vervolgens, stap voor stap, slim verduurzamen op te pakken met elkaar.

EERSTE STAP: MJOP EN WETGEVING

Enkele jaren geleden is de basis gelegd met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan, kort gezegd 'MJOP'. Om dit plan actueel te houden, voert jaarlijks Nibag bureauactualisaties uit in combinatie met herinspecties. Parallel hieraan zorgden wij ervoor dat de gemeente aan alle wet- en regelgeving voldoet. Denk hierbij aan het opstellen van energielabels, het verrichten van een EED-audit en de uitvoering van NEN2580 metingen. Laatstgenoemde vooruitlopend op de verplichting per 1-1-2022 en uit praktische overwegingen.

BASIS OP ORDE VOOR GERICHTE VASTGOEDSTURING

Vanuit de opgedane vastgoedinformatie hebben wij voor de gemeente energetische maatwerkadviezen opgesteld en diverse verbetermaatregelen geïntegreerd in het MJOP. Aan enkele adviezen hebben wij projectmatig invulling gegeven. Denk hierbij aan het (na)isoleren van gebouwen, het plaatsen van slimme meters, het inkopen van meetdienst(en) en het voorzien van monitoringssoftware. Hierdoor is de vastgoedinformatie van de gemeente Uden nog completer en beter meetbaar in beeld gebracht. Vastgoedsturing kan hiermee plaatsvinden op onderhoudscondities, resultaten EED-audit, energielabels, kilowatturen en kubieke meters gas (inclusief alle om te rekenen eenheden, waaronder CO2 reductie).

DE VOLGENDE STAP: SLIM VERDUURZAMEN

Momenteel zijn wij bezig met het verder verkennen van de verduurzamingmogelijkheden voor de gemeente Uden. Dit gaat van GPR-scores en energieneutraal tot aan gasloze wijken. Een betere koppeling met het beleid en de ambitie van de gemeente is hiertoe nog wel benodigd, maar de eerstvolgende logische stap na 'centrale vastgoedsturing' betreft 'slim verduurzamen'! Een DMJOP mag hierbij uiteraard niet ontbreken.

NOG EEN EXTRA STAP: GELD BESPAREN OP ENERGIEFACTUREN

In de afgelopen jaren heeft Nibag ook de energiefacturen van de gemeente diverse malen met terugwerkende kracht gecontroleerd, middels de zogeheten energiefactuurscan. De restituties hebben de gemeente geen windeieren gelegd (meer info op aanvraag)!

SLIM VERDUURZAMEN

Om vastgoed toekomstbestendig te maken, is verduurzamen nodig. Maar hoe ga je daar als vastgoedeigenaar mee aan de slag? Slim verduurzamen is de oplossing. Wij kijken niet alleen naar het duurzame rendement, maar ook hoe deze op een realistische manier naar (lopende) programma's kunnen worden vertaald.

Lees hier meer over Slim Verduurzamen.

MEER WETEN?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze Slim Verduurzamen? Neem dan contact met ons op!

Sander Lenders
088 9 600 900
s.lenders@nibag.nl