AANGENAME SAMENWERKING MET SALLANDWONEN

Wij werken al enige tijd met SallandWonen samen op het gebied van energielabeling en meerjarige onderhoudsplanningen (MJOP). Ook volledige nieuwbouw- en renovatieprojecten nemen wij hen uit handen. Onlangs heeft de woningcorporatie uit Raalte ons gevraagd om de begeleiding van diverse nieuwbouwontwikkelingsprojecten en de transformatie van een oud monumentaal pand naar zes sociale huurappartementen op ons te nemen.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING BIJ VIER PROJECTEN

Een goede samenwerking vinden wij bij Nibag Groep BV belangrijk. In het geval van SallandWonen is onze manager Onderhoud, Michel Waanders, door de woningcorporatie ingeschakeld als projectontwikkelaar c.q. projectleider. Samen met hen hebben we een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor het begeleiden van een viertal projecten:
• Transformatieproject de Oudheidkamer van 6 sociale huurappartementen in Wijhe,
• Nieuwbouwproject van 13 woningen Olstergaard in Olst,
• Sloop- en Nieuwbouwproject van 23 woningen Olsterkampweg in Olst,
• Ontwikkeling fabrieksterrein Aberson in Olst waarbij de woningcorporatie Turnkey 20 sociale woningen afneemt.

OLSTERGAARD: VAN INITIATIEFFASE TOT AAN OPLEVERING

Eén van de projecten waarbij wij SallandWonen hebben geholpen, is de ontwikkeling van een drie tal nieuwbouwkavels in Olstergaard. Deze duurzame nieuwbouwwijk is vooruitstrevend op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en natuurintensieve maatregelen. Bij dit project hebben we alle werkzaamheden vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering de woningcorporatie uit handen genomen.

Bij 1 van deze kavels hebben wij SallandWonen onder meer geholpen bij:
• Het gezamenlijk in kaart brengen van de doelstelling;
• Het opstellen van een programma van eisen;
• Het begeleiden van de ontwerpfase;
• De kostenbewaking;
• Het opstellen van de aannemingsovereenkomst;
• Het begeleiden van directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringsfase.

Voor de andere 2 kavels binnen Olstergaard hebben wij SallandWonen onder meer geholpen bij:
• Het opstellen van een programma van eisen;
• Het opstellen en begeleiden van een Design&Build uitvraag;
• Overleg met alle stakeholders zoals gemeente, huurdersgroepen, interne projectteam, etc
• Het opstellen en bewaken van de aannemingsovereenkomst;
• Het begeleiden van directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringsfase.

BOUWMANAGEMENT EN DIRECTIEVOERING BIJ TRANSFORMATIE MONUMENTAAL PAND

Een ander project dat we voor SallandWonen hebben uitgevoerd was de transformatie van een monumentaal pand naar 6 sociale huurwoningen in Wijhe. Bij aanvang van de uitvoeringsfase hebben we de directievoering voor de woningcorporatie begeleid. In samenwerking met de toezichthouder van SallandWonen hebben we de voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden bewaakt. Hierbij hebben we o.a. maandelijks een bouwvergadering met de aannemer georganiseerd, het bouwkostenbudget en de kwaliteit van de uitvoering bewaakt, en hebben we overleg gevoerd met alle stakeholders, zoals het Oversticht, de Gemeente, verschillende adviseurs, architect en het interne verhuur projectteam. Ook hebben we tijdens de uitvoering verschillende bouwkundige uitdagingen met de aannemer besproken en keuzes in gemaakt. Tot slot hebben we de oplevering en nazorg begeleid. Na een prettige samenwerking heeft het resultaat geleid tot een prachtig monumentaal pand waarin zes sociale huurwoningen zijn gerealiseerd. Inmiddels zijn alle zes de huurwoningen verhuurd waarin de huurders tevreden wonen.

ONTZORGEN VAN INITIATIEFFASE TOT AAN OPLEVERING

Wij ontzorgen dus de gehele begeleiding van nieuwbouw, renovatie, transformatie en verbouw van projecten. Dit doen we vanaf initiatieffase tot aan oplevering en nazorg van verschillende vastgoedprojecten.Onze kracht hierbij is, is dat we ook vanuit onze dienstlijnen duurzaamheid en energie onze kennis en expertise kunnen integreren tijdens de begeleiding van deze vastgoedvraagstukken.

BOUWPROJECTMANAGEMENT

Ieder bouwproject, groot of klein, verdient een professionele aanpak. Nibag neemt je graag het bouwprojectmanagement uit handen. Dit kunnen bouwprojecten zijn die voortvloeien uit onze diensten, maar ook als je opdrachtgever specifiek gebruik willen maken van onze kenmerkende manier van werken.

Lees hier meer over Bouwmanagement.

MEER WETEN?

Benieuwd wat Nibag voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze manager Beheer & Onderhoud.

Michel Waanders
088 9 600 900
m.waanders@nibag.nl