RIJKSOVERHEID

EXPERTS GEVRAAGD!

Wij werken onder meer voor het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Politie Nederland en Defensie. Dit kunnen integrale of juist zeer specialistische vastgoedopdrachten zijn die wij uitvoeren voor de overheid. Hierbij kun je denken aan dienstverlening binnen onze dienstlijnen Onderhoud, Energie, Veiligheid en Duurzaamheid en in het bijzonder: Brandveiligheid, NEN 2580, NEN 2767, EP-U, en Geluid.

BASIS OP ORDE VAN EIGEN VASTGOEDDATA

Ook de rijksoverheid streeft er naar de vastgoeddata van haar bezit op orde te hebben. Om aan de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving te voldoen, draagt Nibag haar steentje bij door het vastgoed te labelen (EPA-U) en maatwerkadviezen op te stellen, Brandveiligheidsscans uit te voeren, en NEN 2580 meetcertificaten te maken. Ook ondersteunen wij de rijksoverheid bij het begeleiden van en het toezichthouden op diverse uitvoeringsprojecten (opzichtersdiensten).

OOK INZETBAAR NAMENS DE RIJKSOVERHEID

Dat is niet alles! We kunnen ook in opdracht van de rijksoverheid worden ingezet op woningen van particulieren, woningcorporaties en/of beleggers. Hierbij gaat het met name om gesubsidieerde geluidsanering of het ten uitvoer brengen van verduurzamingmaatregelen. Bij geluidsanering kunnen wij het hele proces uit handen nemen. Dit begint al bij het akoestisch onderzoek, maar betekent ook dat wij gespreken met bewoners voeren over eventuele maatregelen en stopt pas als deze ook uitgevoerd zijn.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze projectmanager:

Gijs van de Kolk
088 9 600 900
g.vd.kolk@nibag.nl